Střelecký klub

Sportovně střelecký spolek KACU GROUP

Systematicky rozvíjíme brannou připravenost občanů

Účelem Spolku je zajišťování sportovně střelecké činnosti jeho členů a dalších osob a to zejména prostřednictvím:
A/  Pořádání sportovních akcí se zaměřením na střelbu
B/ Vzdělávací činnosti zaměřené na střeleckou a brannou výchovu

Datum vzniku: 5. září 2018.

Sportovně střelecký klub byl založen, aby sdružoval osoby se stejným zájmem, kterým je střelectví všeho druhu. Chceme společně utužovat u nás dříve tradiční spolkovou činnost. Fungujeme i  jako edukační organizace s cílem vzdělávat jak členy spolku, tak osoby a mládež mimo spolek – pořádáme besedy na školách, sportovních klubech apod. Působíme v oblastech branné a střelecké výchovy.

Obsahem vzdělávání jsou primárně odborné aktivity, na které je spolek zaměřen – střelectví, bojové sporty, první pomoc, sebeobrana, krizová komunikace a další související aktivity – dlouhodobě řešíme i další  aktivity z oblasti naší národní historie a vlastenectví v dobrém slova smyslu. Vedení a členové spolku spolu úzce spolupracují  ve všech směrech této náročné a zároveň komplexní systematické přípravy. Spolek je otevřen všem osobám nad 18 let, kteří mají zájem se vzdělávat v uvedených oblastech.

Roční členský poplatek 500 Kč uhraďte, prosím na bankovní účet: 227381856/ 0600.
Do poznámky napište KACU GROUP