Copyright

Veškerý obsah, který se nachází na těchto internetových stránkách (texty, obrázky a fotografie, grafiky, zvuk, videa a animace) je ve vlastnictví společnosti KACU GROUP s.r.o. a podléhá zákonné ochraně vlastnického práva (včetně ochrany duševního vlastnictví v případech, kdy je obsah stránek duševním vlastnictvím).

Pokud není písemně sjednáno jinak, je možné obsah těchto internetových stránek kopírovat a užívat pouze pro soukromé účely, případně v rozsahu zákonných licencí. Takto pořízené kopie a podklady mají pouze informační charakter, nemohou být dále měněny a zpracovávány bez souhlasu společnosti KACU GROUP s.r.o.

Poskytnuté informace nesmějí být použity jako návod k výrobkům, technologickým či výrobním procesům nebo úpravám.

Pro tisková a další informační média jsou volně k dispozici pouze texty, které se nacházejí v sekci „Tiskové informace“ na těchto internetových stránkách. Podrobnější texty a doprovodné obrázky či fotografie od našich spolupracovníků pro mediální užití jsou též k dispozici.

Značka KACU GROUP a logo společnosti KACU GROUP jsou ochranné známky společnosti KACU GROUP s.r.o.