Užívání stránek

Ujednání ohledně používání těchto stránek

KACU GROUP s.r.o. neustále kontroluje, upravuje a aktualizuje informace a doporučení uvedené na těchto internetových stránkách, které jsou zde zveřejněny s nejlepším vědomím a svědomím. I přes veškerou naši snahu poskytnout návštěvníkům těchto stránek průběžně správné a aktuální informace, mohou nastat případy, kdy dojde ke změnám v údajích a informacích na internetových stránkách zveřejněných. V žádném případě není společnost KACU GROUP s.r.o. povinna provádět neustálou aktualizaci nebo korekturu informací zveřejňovaných na těchto stránkách, proto si vyhrazuje právo obsah těchto internetových stránek kdykoliv a bez upozornění měnit a upravovat.

Společnost KACU GROUP s.r.o. není odpovědná za úplnost a přesnost informací zveřejněných na internetových stránkách.

Společnost KACU GROUP s.r.o. není povinna nahradit újmu jakéhokoliv druhu, která by vznikla přímo nebo nepřímo v souvislosti s využitím informací zveřejněných na těchto internetových stránkách, či případně v souvislosti s aplikací těchto informací na jakýkoliv výrobek či technologický nebo pracovní postup. Totéž platí i v souvislosti se všemi jinými internetovými weby, na které internetové stránky společnosti KACU GROUP s.r.o. odkazují nebo mohou odkazovat prostřednictvím hyperlinkových odkazů. KACU GROUP s.r.o. neodpovídá za obsah a správnost informací na jiných internetových stránkách, se kterými jsou internetové stránky provázány. Hyperlinkové odkazy na jiné internetové stránky poskytuje KACU GROUP s.r.o. jako službu svým návštěvníkům, proto není odpovědná za obsah a ani se výslovně neztotožňuje s obsahem stránek, jejichž hyperlinkové odkazy na svých stránkách uvádí.

© KACU GROUP s.r.o.