Koncepce ochrany měkkých cílů

Koncepce ochrany měkkých cílů – soft targets and protection

Vytvoříme strategii bezpečnostního řešení a navrhneme konkrétní change management – pomáháme chránit lidské životy

Ochrana měkkých cílů je v současné době skloňovaným tématem všude na světě i v České republice. I naši experti proto věnují zvýšenou pozornost této nové a složité problematice – zaměřujeme se na prevenci teroristických útoků a jiných závažných násilných činů na místech s vysokou koncentrací obyvatelstva a nízkou úrovní zabezpečení  – typicky jsou to například nákupní centra, školy, místa sportovních utkání, významné dopravní uzly a různé společenské a veřejné akce. Pomáháme tedy ochraně takzvaných měkkých cílů – umíme vyhodnotit prirority.

Důvodem je celosvětově i v Evropě rostoucí tendence teroristů a zločinců útočit právě na tyto snadno dostupné cíle. Musíme zdůraznit, že primární je prevence a dlouhodobá systematická připravenost – spíše než rychlé jednorázové řešení jde o celkový koncept a priority management a nastavení procesů v oblast bezpečnosti.

Ochrana měkkých cílů se nezabývá primárně zabezpečením cílů před jinými méně závažnými protiprávními jednáními, jako je například majetková kriminalita či naopak ohrožení haváriemi a požáry. Nicméně se s opatřeními proti těmto ohrožením v některých případech prolíná, překrývá a někdy se také doplňuje. Řada opatření za účelem ochrany před závažným násilným útokem současně chrání například i proti narušování veřejného pořádku. Snažíme se pokrývat všechny klíčové aspekty této problematiky a naše analýzy definují kompletně všechna rizika. Navrhneme optimalizaci procesů cílenou na klíčové osoby a stanovíme konkrétní taktické postupy.

V oblasti ochrany měkkých cílů jsme v minulosti úspěšně realizovali několik vlastních cvičení a dvě součinnostní cvičení s Policií ČR, Městská Policie  Zlín, ZZS, Univerzitou obrany Brno, které svým rozsahem byly jedny z největších na území ČR.

Využijte naše know how v rámci ochrany měkkých cílů:

  • Zabezpečení rizikových akcí od A do Z s využitím našeho týmu profesionálních security expertů – vždy volíme styl řešení i oblečení podle charakteru úkolu a dané akce
  • Přednášky a školení soukromých subjektů, institucí, školských zařízení a jednotlivců – analýza typických útoků a hrozeb,
  • Tvorba a realizace specializovaných modelových cvičení, které věrně simulují reálné situace a útoky – zpětné vyhodnocení
  • Výcvik osob participujících na ochraně měkkých cílů po stránce znalostí i dovedností s cílem detekovat včas podezřelé chování osob – dlouhodobá supervize a poradenství
  • Bezpečnostní hloubková analýza daných potenciálních cílů s konkrétním návrhem na změny v bezpečnosti
  • Krizový management – navrhneme smysluplné bezpečnostní řešení po bezpečnostním incidentu zaměřené na odpovědné osoby