Firemní programy

Firemní programy a eventy – vytváříme inspirativní dlouhodobé vzdělávací programy

Vytvoříme komplexní vzdělávací programy dle zadání – podporujeme osobní rozvoj jednotlivců i týmů dle definovaných strategických cílů

Dynamika změn v dnešní společnosti probíhá obrovskou měrou a intenzitou a tak se do popředí dostává opět osobní rozvoj každého zaměstnance. Naplníme cíle vzdělávacích akcí, team buildingů i firemních eventů a to v souladu s očekávaným rozvojem kompetencí zaměstnanců podle kompetenčního modelu, vnímáme vždy i projekt po stránce personální strategie. Dokážeme se zaměřit na konkrétní předem definované znalosti a dovednosti a po skončení tréninkového programu ověřit i zlepšení daných parametrů. Umíme rozvíjet dynamiku vztahů ve firmě díky výjimečným zážitkům, které mají trvalou paměťovou stopu.
Dokážeme připravit managery, týmy i zaměstnance preventivně na krizové situace. Doporučíme odpovídající materiální vybavení a vhodné zabezpečení včetně nutného zdravotnického materiálu. Podporujeme zdravý životní styl a rozvoj formou pravidelných pohybových aktivit. Podporujeme zlepšovaní mentální, psychické i fyzické kondice účastníků našich kurzů – myslíme i na duševní zdraví díky celostnímu přístupu k rozvoji. Víme, že nároky na výkon rostou a my pomáháme nalézt harmonii mezi tlakem na efektivitu práce a zvyšováním odolnosti zaměstnanců. Ukážeme, jaké cesty vedou k aktivnímu životnímu stylu a ke změně svých návyků.

Co vše můžeme společně realizovat – aktivační zážitkové programy:

 • Připravíme na klíč zážitkové eventy, workshopy, konzultace – modelové situace, soutěže a hry, sportovní a pohybové aktivity
 • Vytvoříme akce pro doplnění programu na večírky, konference, oslavy, galavečery, výroční zasedání, vernisáže
 • Stress management formou zdravého pohybu v přírodě – prevence před syndromem vyhoření častým především u náročné práce managerů. Naučíte se relaxační techniky.
 • Sebeobrana jako profesní záležitost – vhodné pro zaměstnance nemocnic a lékařských zařízení, sociální služby, zaměstnance státních institucí, kteří komunikují s veřejností
  Školení na téma Nutná obrana, krajní nouze a Zákon – právní minimum
  Nejčastější útoky pachatelů  – rozbor situací formou video tréninku
 • Zdravotní příprava  – jak efektivně poskytnout první pomoc, nejnovější trendy
  Maximálně realistické modelové situace – práce v zátěži
 • Školíme komplexně komunikační dovednosti: neverbální komunikace – jak řešit konfliktní komunikaci – asertivní jednání – prezentace a storytelling – obchodní prezentace a nabídky – krizová firemní komunikace a PR
 • Sportovní akce – kruhový trénink, test fyzické kondice, zlepšení fyzické kondice
 • Kurzy přežití v přírodě – soutěž v týmech o správné řešení dle zadání, orientace v krajině, plnění úkolů během pochodu, role leadera týmu při cestě krajinou
 • Mentální trénink – techniky správné koncentrace, meditační techniky
 • Jak řešit change management – reakce a adaptace na změny kolem nás
 • Školení na téma Kybernetická bezpečnost – jak se chránit před útoky hackerů

Ptáte se, jaké jsou benefity naší spolupráce?

Na prvním místě je pro nás kreativní přístup k zadání klienta – hledáme nové zdroje inspirace

Respektujeme zadání našich klientů a snažíme se jít do hloubky a objevit, co bude skutečně vhodnou metodikou. Na začátku vždy pečlivě zjišťujeme, co od akce očekává zadavatele – co je realistickým cílem, který můžeme společně dosáhnout v daném termínu a jak budeme měřit výsledky a úspěšnost naší akce. Baví nás vytvářet řešení na míru podle zadání, k výsledku společně dospějeme formou otevřeného dialogu s klientem. Empaticky vnímáme náročné potřeby i přání našich zákazníků v kontextu dnešní turbulentní doby.

Dáváme firmám svěží energii díky autentické osobní zkušenosti – zábava se propojí s hodnotným obsahem

Naším klíčovým přínosem je vytvářet chráněné prostředí pro budování smysluplných mezilidských vztahů v týmu. Z našich firemních kurzů si odnesete unikátní společné zážitky a silné positivní emoce. Pomáháme zlepšovat komunikaci se svými kolegy díky společně prožitým zážitkům a to má ve výsledku vliv na zvýšení efektivity práce. Pracujeme také na získávání vyšší motivace zaměstnanců pro jejich práci, protože si uvědomí důležitost týmové spolupráce a naslouchání si navzájem. 

Myslíme na vše až do posledního detailu - řešíme vše od přípravy až po zpětnou vazbu

Produkce pro nás znamená myslet na všechny detaily, které garantují správný výsledek dané firemní akce. Prioritou je pro nás i dokonale zvládnutá organizace v rámci fáze realizace a oboustranná zpětná vazba jako základ pro další úspěšnou a pokračující spolupráci. Bezpečnost je pro nás vždy prioritou, myslíme na ochranu zdraví i ekologii. Po každé vzdělávací aktivitě dostane klient kompletní písemnou zpětnou vazbu formou analýzy SWOT a doporučení do budoucna pro strategický rozvoj celé firmy směrem k trvalé prosperitě.

Firemní akce realizujeme od A do Z již 12 let – přinášíme work-life balance

Máme za sebou dlouhou řadu zkušeností a pozitivních referencí, náš tým lektorů rozumí metodice vzdělávání a je zaměřen na orientaci do praxe. Víme, že dnešní doba přináší zvýšené nároky na výkon zaměstnanců a my umíme přinášet harmonii mezi pracovním životem a osobním potenciálem. Respektujeme Misi a Vizi dané firmy a značky, ctíme firemní hodnoty a firemní kulturu dané společnosti. Díky našim firemním kurzům se firemní hodnoty přenáší z papíru do žité reality.Máme za sebou dlouhou řadu zkušeností a pozitivních referencí, náš tým lektorů rozumí metodice vzdělávání a je zaměřen na orientaci do praxe. Víme, že dnešní doba přináší zvýšené nároky na výkon zaměstnanců a my umíme přinášet harmonii mezi pracovním životem a osobním potenciálem. Respektujeme Misi a Vizi dané firmy a značky, ctíme firemní hodnoty a firemní kulturu dané společnosti. Díky našim firemním kurzům se firemní hodnoty přenáší z papíru do žité reality.