Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit – prevence se vyplatí

Identifikujeme hrozby a navrhneme konkrétní řešení dle zadání – vsaďte na nezávislé objektivní posouzení

Firmy investují prostředky a zdroje do svého vybavení, do výroby a do svého know how a tak je nutno posoudit zabezpečení firmy nezávislým auditorem zvenčí. Základem bezpečnosti je včasná identifikace hrozby a definování, jaké je z ní plynoucí riziko, následné přijetí opatření k jejich eliminaci a poté periodické hodnocení a kontrola účinnosti v praxi. Nejednoznačná reakce a nepřipravenost na mimořádnou rizikovou událost může mít fatální dopad jak pro konkrétní osoby, tak pro rodinu nebo firmu. Garantujeme naprostou diskrétnost a mlčenlivost o zjištěných skutečnostech.

Naši experti vypracují všechny potřebné podklady, provedou bezpečnostní posouzení skutečné stávající úrovně (nebo té plánované) a navrhnou optimální řešení pro zvýšení bezpečnostního zabezpečení. Myslíme i na případné následky a zkoumáme reálné možnosti odhalení útoků. Případný bezpečnostní incident přináší nevratné škody lidské, majetkové ale i ohrožuje dobrou pověst dané firmy, značky a organizace a může vést k negativní PR komunikaci – je dobré tedy preventivně včas zmapovat veškeré slabé stránky v bezpečnostní strategii a změnit je.

Využijte naše bezpečnostní audity pro tyto oblasti:

  • Posouzení aktuálního stavu zabezpečení objektu a souborů objektů pro jednotlivce i firmy
  • Návrh zabezpečení v souladu s vypracovaným auditem
  • Periodické i náhodné bezpečnostní kontroly, penetrační testy – identifikace slabých míst v zabezpečení
  • Návrhy zabezpečení v rámci projektové přípravy
  • Návrhy zabezpečení společenské, sportovní i soukromé akce